В Регионална конференция за приобщаващо образование ще вземат участие учители от ЦСОП “ Д-р П. Берон“ – Добрич

Ще бъдат представени традиционни и иновативни подходи за създаване на приобщаваща среда за деца със специални потребности в детските градини

 

На 15 май 2024 г. във Варна ще се проведе II Регионална конференция за споделяне на добри практики в приобщаващото образование на деца със специални потребности в детските градини. Форумът се организира от Детска градина №46 „Горска  приказка“ в партньорство с Община Варна и РУО-Варна по повод 80 годишния юбилей на детското заведение. Темата е „Традиционни и иновативни подходи при създаването на приобщаваща среда в детската градина. Фактори, влияещи върху усвояването на ключови компетентности при деца със специални образователни потребности.“

Конференцията се провежда за втора поредна година. В нея ще се включат  представители на образователни и социални институции, местна власт и неправителствени организации. Участие ще вземат експерти от детски градини, училища и университети от различни градове. 

Екипът от ЦСОП “ Д-р П. Берон“ – Добрич ще се представи с две презентации на тема:“ Преход от предучилищна група към първи клас на деца със СОП“ – Изготвена от: ст. учител Димитрина Керванова и ст. учител Светла Димитрова

“ Безопасност на движението по пътищата“  Изготвена от : ст. учител Мирослава Сапунджиева и учител Цветелина Енчева