Активни проекти

От месец февруари 2021 година ЦСОП участва в проект „My city in shapes“  – „Моят град във форми“ по eTwinning. Партньори по проекта са Полша, Литва, Португлия, Турция и България. Използвайки различни форми на изкуството, децата представят основни туристически обекти на града в който живеят, наподобяващи геометрични фигури.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

През учебната 2020/21 година получихме финансиране по кампания на ПУДООС „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.”  за изграждане на „Слънчева стая със зелен прозорец и билков кът“.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Признание за целия екип на ЦСОП е включването на трима колеги в комисии по НП „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ Модул В) „Разработване на учебни помагала за обучението на ученици със специални образователни потребности и методически ръководства за адаптиране на учебното съдържание“.