Активни проекти

През месец ноември 2021г. се включихме в съвместен проект с Карин дом и фондация Кахане за структуриране на външната учебна среда и създаването на мултисензорна градинка. Проведе се он – лайн обучение, в което участваха всички специалисти от ЦСОП.  През м. март 2022 се проведе и следващият  етап от реализацията на проекта. През 2024г предстоят още две „Супервизии“.

obuchenie-za-pravilnik