Активни проекти

През месец ноември 2021г. се включихме в съвместен проект с Карин дом и фондация Кахане за структуриране на външната учебна среда и създаването на мултисензорна градинка. Проведе се он – лайн обучение, в което участваха всички специалисти от ЦСОП.  През м. март 2022 предстои следващ етап от реализацията на проекта.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼