История

От 1 август 2017 година със ЗАПОВЕД № РД-14-259 от 20 юли 2017 година, на Министъра на образованието и науката, обнародвана в Държавен вестник – брой 61 от 28.07.2017г. ПУ „Д-р Петър Берон” – гр. Добрич се преобразува в Център за специална образователна подкрепа. Центърът трябва да отговори на съвременните изисквания за обучение на деца с проблеми в развитието.

ЦСОП е наследник на традициите на ПУ „Д-р Петър Берон“, отворило врати през учебната 1957 – 1958 година по заповед на отдел „Народна просвета” при ГОНС – Толбухин се откриват две слети помощни паралелки за ученици от І – ІV клас. За класни ръководители на тези паралелки са назначени Виктория Няголова и Цвета Папанчева. Занятията се водят в сградата на частното арменско училище.

От 1.09.1959 година съгласно решение №865 от 18.08.1959 година на отдел „Народна просвета” при ОНС – Толбухин се създава самостоятелно помощно училище за бавноразвиващи се ученици от първи до четвърти клас включително.

Сформират се четири самостоятелни паралелки с директор Кольо Станев /начален учител/ и учители:

Първи клас – Цвета Папанчева
Втори клас – Мария Медникарова
Трети клас – Виктория Няголова
Четвърти клас – Господин Димитров

През учебна 1960 – 1961 година отделът на НП при ОНС – Толбухин излиза с решение да се открие паралелка – пети клас. За класен ръководител е назначена Гина Параскевова, а за учител по трудово обучение – Ангел Попов. През същата учебна година училището се сдобива с дърводелска работилница, чиито дърводелски инструменти и материали са дарени безвъзмездно от кооперация „Катюша”.

През учебната 1961 – 1962 година училището се оформя като помощно основно училище от първи до седми клас със седем паралелки. През следващата 1962 – 1963 учебна година за директор на училището е назначен Тодор Младенов Михалков, завършил висше педагогическо образование.

От 15 септември 1963 година училището се настанява в сградата на бившето начално училище „Йордан Йовков”. Материалната база на училището се подобрява. Учебно – възпитателната работа се извършва на по-високо равнище. Открива се паралелка с деца на границата между дебили и имбецили. Провежда се активна квалификационна дейност.

За директор на училището през учебната 1965 – 1966 година е назначена Невяна Петрова Константинова, завършила висше образование – педагогика.

През учебната 1964 -1965 година се сформират още две паралелки за осми клас, а от 1980 -1981 година в училището има общо 17 паралелки.

Според приема на учениците броят на паралелките през годините варира. Открити са паралелки към масовите училища ОУ”Панайот Волов” и ОУ”Стефан Караджа”.

През учебната 2002/ 2003 година в училището с директор г-н Арменчев е сформирана паралелка в горен курс с професионално – техническо обучение по специалността „Шивачество”.

През учебната 2004/ 2005 година, директорът – г-жа Балчева, открива паралелка за деца с множество увреждания, с изнесено обучение в Дневен център „Надежда”.

Същата учебна година е назначен първият ресурсен учител в ПУ „Д-р Петър Берон”, който обучава деца със СОП в масовите училища.

През 2006/ 2007 учебна година изнесеното обучение на деца с множество увреждания се разширява под ръководството на г-жа Енеида Ненова. Откриват се три нови паралелки в ДДУИ, с. Крушари.

От 03.05.2010 г. за директор на ПУ е назначена от РИО на МОМН г-жа Маджарова.

През същият месец училището взе участие в международните състезания по боче на „Спешъл Олимпикс” в Атина, Гърция и наша ученичка спечели бронзов медал.

През учебната 2011/ 2012 година в ПУ се откри нова професионална паралелка по специалността „Озеленяване и цветарство”.

От учебната 2017/2018 година Помощно училище „Д-р Петър Берон“ се преобразува със заповед на Министъра на образованието в Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“.

През учебната 2018/2019 година в ЦСОП се откриват 15 /петнадесет/ групи, като за първи път има и подготвителна група и дванадесетокласници. Провежда се терапевтична работа в специализирани кабинети по арттерапия и по метода Монтесори.

От 01.02.2018 година за директор на ЦСОП „Д-р Петър Берон“ е назначена г-жа Новакова.

През годините за директори на ПУ „Д-р Петър Берон” са назначавани:

Кольо Станев – от 1959 до 1962 година;
Тодор Младенов – от 1962 до 1965 година;
Невяна Константинова – от 1965 до 1971 година;
Румяна Момчева – от 1971 до 1973 година;
Ангел Попов – от 1973 до 1975 година;
Михо Йорданов – от 1975 до 1987 година;
Мария Балчева – от 1987 до 1991 година;
Атанас Арменчев – от 1991 до 2003 година;
Мария Балчева – от 2003 до 2005 година;
Енеида Ненова – от 2005 до 2010 година;
Наташа Маджарова – от 2010 до 31.01.2018 година;

Комна Новакова – от 01. 02. 2018 г.  до сега

 

 

Вашият коментар