Непедагогически персонал

   НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ  през 2020/ 2021  уч. година

    

  1. Маринка Симеонова Вичева – главен счетоводител
  2. Красимира Паскалева Иванова – ЗАС
  3. Нели Вълчева Банкова – помощник на учителя
  4. Ивелина Колева Христова – помощник на учителя
  5. Анка Желязкова Георгиева – чистач
  6. Ивелин Николов Иванов – огняр / шофьор

 

Вашият коментар