Непедагогически персонал 2021/2022

  • Маринка Симеонова Вичева – главен счетоводител
  • Красимира Паскалева Иванова – ЗАС
  • Нели Вълчева Банкова – помощник на учителя
  • Ивелина Колева Христова – помощник на учителя
  • Анка Желязкова Георгиева – чистач
  • Ивелин Николов Иванов – огняр / шофьор
  •  

    Вашият коментар