Непедагогически персонал за текущата учебна година

  • Маринка Симеонова Вичева – главен счетоводител
  • Красимира Паскалева Иванова – ЗАС
  • Веселка Николаева Колева – мед. сестра
  • Ивелина Колева Христова – помощник на учителя
  • Мария Йорданова Василева – помощник на учителя
  • Маргарита Иванова Райкова – чистач
  • Ивелин Николов Иванов – огняр / шофьор
  • Георги  Любомиров Каракашев – шофьор

 

Вашият коментар