СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми родители/настойници, информираме Ви, че от 04.02.21г. се възобновяват присъствените учебни занятия за всички ученици. Ще очакваме вашите деца обратно в класните стаи. Учебните занятия започват сутрин от 08:30ч. Остават в сила здравните протоколи, които продължаваме да спазваме при епидемична обстановка. Груповите ръководители ще ви информират за седмичното разписание през II – ри учебен срок

Цялата публикация „СЪОБЩЕНИЕ!!!“

Честита Нова Година!

 Нека новата 2021 година ни донесе изобилие от здраве, берекет и повече вяра в доброто! Да бъдем по-често добри и всеотдайни!Нова година

Преустановява се образователният процес в училищата и в центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на цялата страна.

З А П О В Е Д № РД09-3457/ 26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановява присъствения образователен процес в училищата и в центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на цялата страна.

Цялата публикация „Преустановява се образователният процес в училищата и в центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на цялата страна.“