Приключили проекти

 

„My city in shapes“  – „Моят град във форми“ по eTwinning.  

ПУДООС „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.”  за изграждане на „Слънчева стая със зелен прозорец и билков кът“.

Признание за целия екип на ЦСОП е включването на трима колеги в комисии по НП „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ Модул В) „Разработване на учебни помагала за обучението на ученици със специални образователни потребности и методически ръководства за адаптиране на учебното съдържание“.

Inter country advanced resource exchange – 2019 Job Shadowing Erasmus+

„Thinking Globally, Learning Together“  – 2015- 2018  Erasmus+

„Traditional customs – a path to a professional career“ 2011-2013 Comenius