Полезно

Дихателна гимнастика

За обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа

Домашно обучение

Спортни правила Боче

Скоропоговорки

Ранна интервенция наръчник за специалисти

Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост – декември 2018г. Маринела Петрова

Теория и практика на експресивната арт-терапия – 2018 Мирослава Сапунджиева

Сензорна интеграция или целевата игра като метод за работа при деца с проблеми в развитието – март, 2017г. Даниела Великова

Играта като фактор в обучението на деца със СОП – април 2018г. Донка Димитрова

Моменти от домакинството на ЦСОП „Д-р Петър Берон“  билките 

Моменти от домакинството на ЦСОП „Д-р Петър Берон“ Монтесори занимания

Моменти от домакинството на ЦСОП „Д-р Петър Берон“ Презентация говорна терапия

Моменти от проведени мероприятия в ПУ П.Берон представени в Белгия

Твоят час

Презентация на дейностите в Румъния
Thinking Globally, Learning Together
10 години изнесено обучение
Presentation Special School ‘Petar Beron“ Dobrich

Вашият коментар