Четем за Вас приказка

По време на  ОРЕС  през 2020 стартираме нов проект „Четем за Вас приказка“ – приказки и разкази прочетени или разказани от Вашите учители, специално за Вас.

Четем за Вас приказка Епизод I    Епизод II    Епизод III    Епизод IV    Епизод V    Епизод VI

Епизод VII    Епизод VIII    Епизод IХ     Епизод Х    Епизод ХI   Епизод ХII   Епизод ХIII                Епизод ХIV   Епизод ХV   Епизод XVI    Епизод XVII    Епизод XVIII

Финален епизод на I- ви сезон „Четем за Вас приказка“