Визия и мисия

Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон” – гр. Добрич

Нашата визия:  Да създадем и поддържаме общност, в която всички ученици, учители и служители са екип и този екип знае посоката на пътя, по който върви.                                                                   
Мисия: Да насърчаваме постиженията на учениците, да развиваме техния индивидуален потенциал да уважават и ценят себе си в безопасна, приобщаваща и подкрепяща среда чрез образование, терапевтична намеса и приемане от общността.
Всички специални педагози и специалисти, които работят в ЦСОП поддържат своето ниво и квалификация като участват в специализирани обучения, тренинги и практикуми организирани от лицензирани от МОН, институции. Много добре се приема от педагозите вътрешно- институционалната квалификация, която се провежда регулярно според графика на МО. Повече за всеки един от педагогическия екип може да научите като проследите неговото портфолио.

 P Beron_ad_1P Beron_ad_2

Вашият коментар