Педагогически специалисти

 през учебната 2021/2022
 1. Марина Бекярова – Зам. директор по УД/ Ст. учител на деца с УИ  / портфолио
 2.  Наталия Николаева – Психолог / портфолио
 3. Тодорка Попова – Логопед / портфолио
 4. Даниела Кирова – Логопед / портфолио
 5. Александра Кондова -Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 6. Венка Топалова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 7. Веселина Христова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 8. Даниела Великова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 9. Димитър Георгиев – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 10. Маргарита Петкова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 11. Маринела Петрова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 12. Младен Михайлов – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 13. Събка Митева – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 14. Анета Петрова – Учител на деца с УИ / портфолио
 15. Димитрина Керванова – Учител на деца с УИ / портфолио
 16. Мирослава Сапунджиева – Учител на деца с УИ / портфолио
 17. Светла Великова – Учител на деца с УИ / портфолио
 18. Теменужка Славова – Социален педагог / учител на деца с УИ / портфолио
 19. Цветелина Енчева – Учител на деца с УИ / портфолио