Педагогически специалисти

 през учебната 2020/2021
 1. Марина Бекярова – Зам. директор по учебната дейност  / портфолио
 2.  Наталия Николаева – Психолог / портфолио
 3. Тодорка Попова – Логопед / портфолио
 4. Даниела Кирова – Логопед / портфолио
 5. Венка Топалова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 6. Веселина Христова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 7. Даниела Великова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 8. Димитър Георгиев – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 9. Маргарита Петкова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 10. Маринела Петрова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 11. Младен Михайлов – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 12. Събка Митева – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 13. Александра Кондова -Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 14. Анета Петрова – Учител на деца с УИ / портфолио
 15. Димитрина Керванова – Учител на деца с УИ / портфолио
 16. Мирослава Сапунджиева – Учител на деца с УИ / портфолио
 17. Светла Великова – Учител на деца с УИ / портфолио
 18. Теменужка Славова – Социален педагог / учител на деца с УИ / портфолио
 19. Цветелина Енчева – Учител на деца с УИ / портфолио