Педагогически специалисти

347242335_214105781387087_7237592927809562391_n 
през текущата учебна година
 1. Марина Бекярова – Зам. директор по УД/ Ст. учител на деца с УИ  / портфолио
 2.  Наталия Николаева – Психолог / портфолио
 3. Събка Митева – психолог/ портфолио
 4. Тодорка Попова – Логопед / портфолио
 5. Даниела Кирова – Логопед / портфолио
 6. Александра Кондова – Главен учител на деца с УИ / портфолио
 7. Веселина Христова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 8. Даниела Великова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 9. Димитър Георгиев – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 10. Маргарита Петкова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 11. Маринела Петрова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 12. Людмила Иринова – Арт терапевт на деца с УИ
 13. Димитрина Керванова – Ст .учител на деца с УИ / портфолио
 14. Мирослава Сапунджиева -Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 15. Нели Банкова – Учител на деца с УИ
 16. Светла Великова -Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 17. Теменужка Славова –  Учител на деца с УИ / портфолио
 18. Цветелина Енчева – Учител на деца с УИ / портфолио
 19. Таня Радева –   Учител на деца с УИ
 20. Айля Реджеб –  Учител на деца с УИ