Педагогически специалисти

 през текущата учебна година
 1. Марина Бекярова – Зам. директор по УД/ Ст. учител на деца с УИ  / портфолио
 2.  Наталия Николаева – Психолог / портфолио
 3. Тодорка Попова – Логопед / портфолио
 4. Даниела Кирова – Логопед / портфолио
 5. Александра Кондова – Главен учител на деца с УИ / портфолио
 6. Венка Топалова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 7. Веселина Христова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 8. Даниела Великова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 9. Димитър Георгиев – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 10. Маргарита Петкова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 11. Маринела Петрова – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 12. Събка Митева – Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 13. Анета Петрова – Учител на деца с УИ / портфолио
 14. Димитрина Керванова – Ст .учител на деца с УИ / портфолио
 15. Мирослава Сапунджиева -Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 16. Нели Банкова – Учител на деца с УИ
 17. Светла Великова -Ст. учител на деца с УИ / портфолио
 18. Теменужка Славова –  Учител на деца с УИ / портфолио
 19. Цветелина Енчева – Учител на деца с УИ / портфолио