Представяне на добри практики във връзка с прилагане на „Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование“

На работна среща свързана с  Представяне на добри практики във връзка с прилагане на „Механизма за противодействие  на  тормоза  и  насилието   в   институциите  в   системата   на предучилищното и училищното образование“ , центъра ни взе участие с представяне на презентацията:      “ Противодействие на насилието и тормоза в ЦСОП „П. Берон“ гр. Добрич“ – изготвена и представена от С. Митева – психолог.  В презентацията бяхаИзображение от WhatsApp на 2024-05-13 в 08.05.06_a517e0a6 представени мерките, които се вземат за реализиране на сигурна образователна среда.