ПОКАНА

Ученици от ПУ „Д-р П. Берон“ гр. Добрич, участващи в извънкласни форми  по проект „Твоят час“- кръжок „ Млад природолюбител“ с р-л  К. Новакова и ателие „ И ние можем“ с р-л Д. Димитрова

В и     к а н я т

да посетите изложба „Децата на нашето бъдеще“ с рисунки и предмети изработени от нас.

З а п о в я д а й т е

в читалнята на Читалище „Й. Йовков“ гр. Добрич от 1 до 15 юни 2017 г.