СПОРТЕН ПРАЗНИК

Днес в двора на ЦСОП “Д-р П. Берон“ – Добрич с участието на родители и ученици се проведе спортен празник.

Благодарим на всички участници!

спортен празник