С тържество пред родители и гости ЦСОП „Д-р Петър Берон“ в Добрич изпрати своите абитуриенти

За поредна година Центърът за специална образователна подкрепа в Добрич изпраща своите абитуриенти. С песни, танци и рецитал учениците поздравиха седемте завършващи, както и всички гости на тържеството. „На добър час!“ им пожела директорът на ЦСОП „Д-р Петър Берон“ Комна Новакова.

Благодарности изказаха родителите на абитуриентите за грижите на специалистите в центъра. Това са специални педагози, психолози, логопеди и арт- терапевт.

ЦСОП „Д-р Петър Берон“ предлага специализирано обучение в структурирана и модернизирана  среда, като в момента266026 там се обучават 85 деца със специални образователни потребности.