Честит 24 май

24 майНапред!
Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред!
Народността не пада,
там – дето знаньето живей!
Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура!

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми родители/настойници, информираме Ви, че от 04.02.21г. се възобновяват присъствените учебни занятия за всички ученици. Ще очакваме вашите деца обратно в класните стаи. Учебните занятия започват сутрин от 08:30ч. Остават в сила здравните протоколи, които продължаваме да спазваме при епидемична обстановка. Груповите ръководители ще ви информират за седмичното разписание през II – ри учебен срок

Цялата публикация „СЪОБЩЕНИЕ!!!“

Преустановява се образователният процес в училищата и в центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на цялата страна.

З А П О В Е Д № РД09-3457/ 26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановява присъствения образователен процес в училищата и в центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на цялата страна.

Цялата публикация „Преустановява се образователният процес в училищата и в центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на цялата страна.“