Важно!!!

Уважаеми родители!

На ПС бе взето решение за допълнителни компенсиращи мерки за учениците, както следва: от I – III клас до 23.06.2021г. и от IV – VI клас до 30.06.2021г., в които дните да са неучебни, а да се използват за обща и допълнителна  подкрепа, посещения в зоопарка, спортни дейности и  игри за стимулиране на общуването, за да се компенсират щетите от принудителна изолация поради COVID-19.