ВАЖНО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.

 

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, считано от 16. 03. 2020 г.  до 29. 03. 2020 г. се преустановяват учебните дейности в ЦСОП „Д-р Петър Берон“ – град Добрич.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Електронното обучение може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на ЦСОП. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Комуникацията е възможна чрез електронна поща, социални мрежи, вайбър и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Желателно е за следите постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете и да съдействате на децата си при изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят. Насърчавайте детето да бъде активно.

Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

В тези времена най – важното е да се съхраним здрави и да не се поддаваме на излишна паника!

Екипът на ЦСОП „Д-р П.Берон“ – Добрич

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година:
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:
01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г. – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас
Неучебни дни:
20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
06.02.2020 г. – I – XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)