СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми родители/настойници, информираме Ви, че от 04.02.21г. се възобновяват присъствените учебни занятия за всички ученици. Ще очакваме вашите деца обратно в класните стаи. Учебните занятия започват сутрин от 08:30ч. Остават в сила здравните протоколи, които продължаваме да спазваме при епидемична обстановка. Груповите ръководители ще ви информират за седмичното разписание през II – ри учебен срок

03.02.21г. – сряда е междусрочна ваканция и е неучебен ден
Днес екип на РЗИ – Добрич извърши антигенни тестове на всички желаещи учители и служители от ЦСОП Добрич.
Всички 24 тествани са с отрицателен “-“ COVID резултат!