Работилница

„Шарено гърне“ – весело предизвикателство за децата и младежите от Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон”. С пъстри премени се преобразиха глинените фигури, оцветени от смело размахани четки.

Дейността се реализира в Младежки център Добрич

работилница