Честит празник!

Денят на народните будители. Официален празник. Посветен е на делото на книизтеглен файл (1)жовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал -Паисий Хилендарски, Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.

Поздрав от учениците на ЦСОП „Д-р П. Берон“