Честит 24 май

24 майНапред!
Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред!
Народността не пада,
там – дето знаньето живей!
Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура!