Учебни планове 2022/2023 на ЦСОП „Д-р П. Берон“ – Добрич

Учебен план – Подготвителна група – 22-23г

Учебен план – I-ви клас – 22-23г

Учебен план – II-ри клас – 22-23г

Учебен план – III-ти клас – 22-23г

Учебен план – IV-ти клас – 22-23г

Учебен план – V-та сборна паралелка 22-23г

Учебен план VI-та сборна паралелка 22-23г

Учебен план VII-ма сборна паралелка 22-23г

Учебен план VIII-ми клас 22-23г

Учебен план IX-ти клас 22-23г

Учебен план – X-та Б сборна паралелка 22-23г

Учебен план – X-ти клас 22-23г

Учебен план – XI-та сборна паралелка 22-23г

Учебен план – XII-ти клас 22-23г
Учебни планове