Учебни планове 2021/2022 на ЦСОП „Д-р П. Берон“ – Добрич

Учебен план за предучилищна група

Учебен план за I клас

Учебен план за II клас

Учебен план за III клас

Учебен план за IV сборна паралелка

Учебен план за V сборна паралелка

Учебен план за VI сборна паралелка

Учебен план за VII сборна паралелка

Учебен план за VIII a клас

Учебен план за VIII б клас

Учебен план за IX a клас

Учебен план за IX б сборна паралелка

Учебен план за X a клас

Учебен план за X б клас
Учебни планове