Учебни планове 2020/2021на ЦСОП “ Д-р П. Берон“ – Добрич

Учебен план за група ПГ

Учебен план за първа група първи класУчебни планове

Учебен план за втора група втори клас

Учебен план за трета група трети клас

Учебен план за четвърта група

Учебен план за пета група

Учебен план за шеста група

Учебен план за седма група седми клас

Учебен план за осма група осми клас

Учебен план за девета група девети А клас

Учебен план за  единадесета група девети Б клас

Учебен план за десета група десети клас

Учебен план за дванадесета група

Учебен план за тринадесета група

Учебен план за четиринадесета група