Педагогически специалисти

   

   41955041_10212236560097076_5301851691975442432_n                   

                                 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

                                        УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗО -ВАТЕЛНА СТЕПЕН СПЕЦИАЛНОСТ ПКС
1

 

 

Наталия Христова Николаева Психолог

 

 

Магистър

 

Магистър

Специална педагогика

Психология

   V
2

 

 

 

 

 

Събка  Иванова

Митева

 

 

 

 

Учител на деца с УИ

 

 

 

 

 

Магистър

 

 

 

 

Педагогика на интелектуалната недостатъчност

 

    V

 

 

 

 

3

 

 

Тодорка Николова Попова Старши учител на деца с УИ

Логопед

Магистър

 

 

Специална педагогика,

ДККН

   V
4

 

 

Донка Димитрова Стоянова Старши учител на деца с УИ

 

Магистър

 

 

Специална педагогика

 

   V
5

 

 

 

Венка Павлова Топалова

 

Старши учител на деца с УИ

 

Логопед

Магистър

 

Преквали-фикация

Дефектология

 

 

Логопедия

   V
6

 

 

Младен Йорданов Михайлов

 

Старши учител на деца с УИ

 

Магистър

 

 

Специална педагогика

 

    I
7

 

 

 

Марина Христова Бекярова

 

 

Старши учител на деца с УИ

 

 

Магистър

 

Магистър

 

Физическа култура и спорт

Специална педагогика

   IV
8

 

 

Даниела Тодорова Великова Старши учител на деца с УИ

 

Магистър

 

 

Педагогика на деца със СОП

 

   V
9

 

 

 

 

Даниела Кирилова

Кирова

 

 

Учител на деца с УИ

 

 

 

Магистър

 

 

 

 

Специална педагогика,

ДККН

 

 

   V

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Мирослава Николаева Сапунджиева

 

 

 

Учител теоретично обучение

 

 

 

 

Магистър

Придобита ПК

 

Магистър

 

Агрономство

Учител

 

Педагогика на интелектуалната недостатъчност

   V

 

 

 

 

11

 

 

 

Александра Манолова Кондова

 

Учител на деца с УИ

 

 

Магистър

 

 

Иновации в началното образование    V
12

 

 

 

Димитрина Ангелова Керванова

 

Учител на деца с УИ

 

 

Магистър

 

 

 

Педагогика на деца със СОП

 

 

13

 

 

Маринела Николова Петрова Старши учител на деца с УИ

 

Магистър

 

 

История

 

 

14

 

 

 

Анета Стоянова Петрова

 

 

Учител практическо обучение

 

Бакалавър

 

 

 

Фермерство

 

 

 

15

 

 

 

Светла Димитрова Великова

 

Учител на деца с УИ

 

 

Бакалавър

 

 

 

Социална педагогика

 

 

 

16

 

 

 

Mаргарита Стефанова Петкова

 

Учител на деца с УИ

 

 

Бакалавър

 

 

 

Психология

 

 

 

17 Марияна Петрова Стефанова Старши учител на деца с УИ Магистър Педагогика на интелектуалната недостатъчност       V
18 Веселина Петрова Христова Социален педагог Бакалавър

Магистър

 

Социални дейности

Педагогика на деца със СОП

 

IV
19 Цветелина Тончева Енчева Учител практическо обучение Бакалавър Озеленяване и цветарство

 


УЧЕБНА 2017 / 2018 ГОДИНА
36759560_10211780709381093_5749417456363896832_n

                        ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗО -ВАТЕЛНА СТЕПЕН СПЕЦИАЛНОСТ ПКС
1

 

 

Наталия Христова Николаева Психолог

 

 

Магистър

 

Магистър

Специална педагогика

Психология

   V
2

 

 

 

 

Събка  Иванова

Митева

 

 

Психолог

 

 

 

 

Бакалавър

 

 

Магистър

 

Психология, Педагогика

Педагогика на интелектуалната недостатъчност

   V
3

 

 

Тодорка Николова Попова Старши учител на деца с УИ

Логопед

Магистър

 

 

Специална педагогика,

ДККН

   V
4

 

 

Донка Димитрова Стоянова Старши учител на деца с УИ

 

Магистър

 

 

Специална педагогика

 

   V
5

 

 

 

Венка Павлова Топалова

 

Старши учител на деца с УИ

 

Логопед

Магистър

 

Преквали-фикация

Дефектология

 

 

Логопедия

   V
6

 

 

Младен Йорданов Михайлов

 

Старши учител на деца с УИ

 

Магистър

 

 

Специална педагогика

 

    I
7

 

 

 

Марина Христова Бекярова

 

 

Старши учител на деца с УИ

 

 

Магистър

 

Магистър

 

Физическа култура и спорт

Специална педагогика

   IV
8

 

 

Даниела Тодорова Великова Старши учител на деца с УИ

 

Магистър

 

 

Педагогика на деца със СОП

 

   V
9

 

 

 

 

Даниела Кирилова

Кирова

 

 

Учител на деца с УИ

 

 

 

Магистър

 

 

 

 

Специална педагогика,

ДККН

 

 

   V

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Мирослава Николаева Сапунджиева

 

 

 

Учител теоретично обучение

 

 

 

 

Магистър

Придобита ПК

 

Магистър

 

Агрономство

Учител

 

Педагогика на интелектуалната недостатъчност

   V

 

 

 

 

11

 

 

 

Александра Манолова Кондова

 

Учител на деца с УИ

 

 

Магистър

 

 

Иновации в началното образование    V
12

 

 

 

Димитрина Ангелова Керванова

 

Учител на деца с УИ

 

 

Магистър

 

 

 

Педагогика на деца със СОП

 

 

13

 

 

Маринела Николова Петрова Старши учител на деца с УИ

 

Магистър

 

 

История

 

 

14

 

 

 

Анета Стоянова Петрова

 

 

Учител практическо обучение

 

Бакалавър

 

 

 

Фермерство

 

 

 

15

 

 

 

Светла Димитрова Великова

 

Учител на деца с УИ

 

 

Бакалавър

 

 

 

Социална педагогика

 

 

 

16

 

 

 

Mаргарита Стефанова Петкова

 

Учител на деца с УИ

 

 

Бакалавър

 

 

 

Психология