Непедагогически персонал

   НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА

       

1. Маринка Симеонова Вичева  главен счетоводител
2. Красимира Паскалева Иванова  ЗАС
3. Нели Вълчева Банкова  помощник на учителя
4. Ивелина Колева Христова  помощник на учителя
5. Анка Желязкова Георгиева  чистач
6. Ивелин Николов Иванов  огняр  – шофьор