Директор

Комна  Милкова  Новакова

Магистър  „ Педагогика на деца със СОП„  IV ПКС